Tin tức nổi bật

Tin DKRA Virgo

DKRA DA NANG THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TÊN VÀ LOGO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU THÀNH DKRA VIRGO

Để phù hợp với định hướng chung về chiến lược hoạt động và tái định vị thương hiệu của DKRA Group trong giai đoạn mới, tập trung phát triển mảng dịch vụ Tiếp thị & Phân phối một cách toàn diện và chuyên sâu theo chiến lược “chòm sao”, Công ty Cổ phần DKRA Đà Nẵng (DKRA Da Nang) trân trọng thông báo về việc chính thức điều chỉnh tên và...

Chi tiết