Tiếp thị & phân phối bất động sản

Không chỉ đơn thuần bán hàng, DKRA Virgo lên chiến lược và thực thi phân phối dự án để không chỉ đúng tiến độ mà còn vượt mục tiêu kinh doanh chủ đầu tư mong đợi

Không chỉ đơn thuần bán hàng, DKRA Virgo lên chiến lược và thực thi phân phối dự án để không chỉ đúng tiến độ mà còn vượt mục tiêu kinh doanh chủ đầu tư mong đợi